Obecny czas: Pią, 19.07.2019, 18:27
Napisz nowy temat Odpowiedz  [ 1 post ] 
Odszkodowanie z tytułu wypadku - przepisy prawne 
Autor Wiadomość
Awatar użytkownika

Postów: 632
Post Odszkodowanie z tytułu wypadku - przepisy prawne
Cytuj:
Każdy, kto zostanie poszkodowany w wypadku drogowym ma prawo do ubiegania się o wypłatę stosownego świadczenia, mającego na celu rekompensatę poniesionych strat. Poniżej wyjaśniamy, ile czasu mamy na zgłoszenie roszczenia o odszkodowanie, jakie są procedury dotyczące jego wypłaty oraz jakie dokumenty należy w tym celu przedstawić.

Zgodnie z art. 3 ustawy o obowiązkowych ubezpieczeniach, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych z dnia 22 maja 2003 roku (Dz.U. 2013.392) ubezpieczeniem obowiązkowym jest ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej podmiotu lub ubezpieczenie mienia. Ubezpieczeniami obowiązkowymi od odpowiedzialności cywilnej objęci są:
1) posiadacze pojazdów mechanicznych;
2) rolnicy z tytułu posiadania gospodarstwa rolnego;
3) właściciele budynków wchodzących w skład gospodarstwa rolnego;
4) podmioty mające obowiązek zawarcia umowy ubezpieczenia, wynikający z przepisów odrębnych ustaw lub umów międzynarodowych ratyfikowanych przez Polskę.

Obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej obejmuje odpowiedzialność ubezpieczonego za wyrządzone przez niego szkody. Zakład ubezpieczeń wypłaca odszkodowanie z tytułu ubezpieczenia obowiązkowego na podstawie uznania roszczenia poszkodowanego, zawartej z nim ugody, prawomocnego orzeczenia sądu oraz zasad określonych w ustawie z dnia 6 listopada 2008 roku o prawach pacjenta.

Kwota odszkodowania uzależniona jest od poniesionych szkód, nie może jednak przekraczać
wysokości sumy gwarancyjnej ustalonej w umowie.

W wyniku nieszczęśliwego wypadku drogowego powstaje szkoda majątkowa oraz niejednokrotnie szkoda osobowa. Odpowiedzialność za skutki wypadku ponosi sprawca wypadku. Jeżeli sprawca ten posiada obowiązkowe ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej, naprawienie szkody przejmuje towarzystwo ubezpieczeniowe, z którym sprawca wypadku zawarł umowę ubezpieczenia.

Zakład ubezpieczeń wypłaca odszkodowanie w terminie 30 dni licząc od dnia złożenia przez poszkodowanego zawiadomienia o szkodzie. Jednak czasami sprawa jest tak skomplikowana, że na wyjaśnienie okoliczności niezbędnych do ustalenia odpowiedzialności albo wysokości odszkodowania potrzeba więcej czasu. W takiej sytuacji odszkodowanie wypłaca się w terminie 14 dni licząc od dnia wyjaśnienia okoliczności zdarzenia, nie później jednak niż w terminie 90 dni od dnia złożenia zawiadomienia o szkodzie, chyba że ustalenie odpowiedzialności albo wysokości odszkodowania zależy od toczącego się postępowania karnego lub cywilnego. W terminie 30 dni od dnia zgłoszenia szkody, zakład ubezpieczeń zawiadamia na piśmie poszkodowanego o przyczynach nieuznania jego roszczeń w całości lub w części, jak również o przypuszczalnym terminie zajęcia ostatecznego stanowiska względem roszczeń, a także wypłaca bezsporną część odszkodowania.

W wyniku prowadzonego postępowania likwidacyjnego, zakład ubezpieczeń może uznać, że odszkodowanie nie przysługuje wcale lub przysługuje, ale w innej wysokości niż żąda poszkodowany. Ubezpieczyciel pisemnie informuje o tym poszkodowanego w terminie 30 lub 44 dni, wskazując na okoliczności oraz podstawę prawną uzasadniającą całkowitą lub częściową odmowę wypłaty odszkodowania, jak również na przyczyny, dla których odmówił wiarygodności okolicznościom dowodowym przedstawionym przez poszkodowanego. Pismo zakładu ubezpieczeń powinno zawierać pouczenie o możliwości dochodzenia roszczeń na drodze sądowej. Od decyzji towarzystwa ubezpieczeniowego można złożyć powództwo do sądu o zapłatę pozostałej, brakującej kwoty.

Lista świadczeń przysługujących poszkodowanemu w następstwie szkody osobowej jest szeroka i obejmuje swoim zakresem:
- zadośćuczynienie pieniężne za doznaną krzywdę, które jest jednorazowym świadczeniem, mającym stanowić sposób złagodzenia cierpień fizycznych i psychicznych poszkodowanego (art. 445 k.c. w związku z 444 k.c.); źródłem dowodowym, jakie należy zgłosić zakładowi ubezpieczeń na potwierdzenie doznanej krzywdy są zeznania świadków oraz dowody wizyt u lekarzy;
- zwrot wszelkich kosztów związanych z wypadkiem tj. kosztów związanych z leczeniem i rehabilitacją oraz lepszym odżywianiem poszkodowanego, opieką nad poszkodowanym, transportu poszkodowanego i jego bliskich, adaptacji mieszkania stosownie do potrzeb poszkodowanego, a także przygotowania go do wykonywania nowego zawodu (art. 444 § 1 k.c.); źródłami dowodowymi, jakie należy przedstawić zakładowi ubezpieczeń są faktury zakupu leków, dowody poniesionych kosztów wizyt lekarskich oraz koszty transportu;
- rentę uzupełniającą, która ma stanowić wyrównanie różnicy w dochodach osiąganych przez poszkodowanego przed wypadkiem w stosunku do dochodów uzyskiwanych przez niego po wypadku (art. 444 § 2 k.c.); źródłami dowodowymi jakie należy przedstawić zakładowi ubezpieczeń są zaświadczenia o zarobkach przed wypadkiem i po wypadku;
- jednorazowe odszkodowanie (tzw. kapitalizacja renty), które jest szczególnie uzasadnione, gdy poszkodowany w następstwie wypadku stał się inwalidą, a jednorazowe świadczenie umożliwi mu wykonywanie innego zawodu, czy też rozpoczęcie prowadzenia działalności gospodarczej, przy czym jeżeli poszkodowany korzysta z tego świadczenia traci prawo do renty uzupełniającej (art. 447 k.c.);
- rentę na zwiększone potrzeby, polegającą. na zapewnieniu poszkodowanemu środków potrzebnych do poprawy stanu jego stanu zdrowia po wypadku, a związanych z jego leczeniem i rehabilitacją, lepszym odżywianiem oraz sprawowaną nad nim opieką (art. 444 § 2 k.c.);
- zwrot utraconych zarobków (art. 361 k.c.) w przypadkach krótszych okresów niesprawności po wypadku, skutkujących niemożnością wykonywania pracy (prowadzenia działalności).

Zgodnie z art. 819 § 1 k.c., przedawnienie roszczeń z umów ubezpieczenia następuje po trzech latach. Natomiast art. 819 § 3 k.c. mówi, że termin roszczeń poszkodowanego wobec zakładu ubezpieczeń o odszkodowanie lub zadośćuczynienie przedawnia się z upływem okresu przewidzianego dla tego roszczenia w przepisach o odpowiedzialności za szkodę.

W przypadku wypadku drogowego mamy do czynienia ze szkodą wyrządzoną czynem niedozwolonym. Dlatego też zastosowanie znajduje tutaj art. 442 § 1 k.c. Mówi on, że roszczenia z tytułu czynów niedozwolonych przedawniają się po upływie 3 lat od dnia, w którym poszkodowany dowiedział się o szkodzie i osobie, która tą szkodę wyrządziła. Jednocześnie termin ten nie może być dłuższy niż 10 lat od dnia, w którym nastąpiło zdarzenie wyrządzające szkodę.

Prawnicy i radcowie prawni udzielają telefonicznych porad prawnych pod numerem: 22 22 80 814


źródło: KATALOG dla kierowców (Odszkodowanie z tytułu wypadku - przepisy prawne)

_________________
http://www.trynid.pl - wszystko co chcesz wiedzieć o motoryzacji
[teksty to wyraz moich osobistych poglądów, nie należy ich identyfikować z linią programową Trynid.pl]


Śro, 16.03.2016, 19:42
Profil
Wyświetl posty z poprzednich:  Sortuj według  
Napisz nowy temat Odpowiedz  [ 1 post ] 


Kto jest online

Użytkownicy przeglądający to forum: Brak zarejestrowanych użytkowników oraz 4 gości


Nie możesz zakładać nowych tematów na tym forum
Nie możesz odpowiadać w tematach na tym forum
Nie możesz edytować swoich postów na tym forum
Nie możesz usuwać swoich postów na tym forum

Szukaj:
Skocz do:  
 cron

Wszelkie sugestie, opinie i uwagi proszę kierować na adres: administrator(at)samochodyswiata(dot)pl

Powered by phpBB3 © 2003-2018