Obecny czas: Czw, 23.05.2019, 14:14
Napisz nowy temat Odpowiedz  [ 3 posty(ów) ] 
[Kolej 1000mm] Piaseczyńska (Grójecka) Kolej Wąskotorowa 
Autor Wiadomość
Awatar użytkownika

Postów: 5930
Miejscowość: Warszawa
Post [Kolej 1000mm] Piaseczyńska (Grójecka) Kolej Wąskotorowa
Image
Image Image
Image Image
Image
ImageImage


wagon silnikowy LRL MBxd1-348 kolejki grójeckiej w skansenie w Gryficach:
Image


schemat sieci:
Image


rozkład jazdy z 1938 r.:
Image


Film:
https://www.youtube.com/watch?v=MQeI_WiyFqo

Cytuj:
Piaseczyńska Kolej Wąskotorowa (do 2004 roku Grójecka Kolej Dojazdowa) to wąskotorowa kolej turystyczna będąca aktualnie największą działającą koleją wąskotorową w okolicach Warszawy, z szerokością toru 1000 mm.

Obecnie posiada 2 lokomotywy spalinowe Lxd2, 5 rumuńskich wagonów osobowych, jeden wagon replika "Wernigerode", motowóz MBxd2, drezynę Wmc.

Prowadzi co niedzielę ogólnodostępne planowe pociągi turystyczne, które wyruszają o godzinie 11:00 ze stacji Piaseczno Miasto Wąskotorowe z ul. Henryka Sienkiewicza 14 w Piasecznie. Pociągi jeżdżą na 15 km odcinku trasy Piaseczno-Tarczyn-Piaseczno. W każdą niedzielę dla turystów indywidualnych organizowane jest ognisko oraz dodatkowe atrakcje w miejscowości Runów.

Historia

Pierwsze lata
Pozazdrościł sławy i sukcesów inż. Henrykowi Hussowi słynny krawiec warszawski schyłku XIX stulecia, niejaki Eugeniusz Paszkowski, u którego ubierała się polska arystokracja, a nawet i sam gubernator książę Imeretyński. Dzięki jego protekcji Paszkowski otrzymał koncesję na budowę kolejki od Placu Keksholmskiego (Pl. Unii Lubelskiej), wzdłuż Traktu Aleksandryjskiego (ul. Puławskiej) do Góry Kalwarii przez Piaseczno, rozpoczętą w 1898 roku.
Góra Kalwaria była miejscem, do którego przybywały pielgrzymki Żydów z całej niemal Europy, gdyż mieszkał tam słynny cadyk Magiet Alter "cudotwórca". Ponieważ Paszkowski, chociaż był człowiekiem zamożnym, nie czuł się na siłach zbudować kolejki samodzielnie, utworzył spółkę, do której dobrał sobie partnerów spośród wpływowej klienteli, między innymi ks. Stefana Lubomirskiego i hr. Tomasza Zamoyskiego. Prawdopodobnie nieoficjalnie należał do niej również cadyk Magiet, któremu zależało na ułatwieniu podróży żydowskim pielgrzymom.
Wiosną 1898 r. rozpoczęto budowę linii, przyjmując szerokość toru 1000 mm. Roboty ziemne szły bardzo opornie, tak że dopiero w październiku "osiągnięto" Piaseczno, a Górę Kalwarię w rok później. Paszkowski uzyskał od inż. Hussa przyrzeczenie zamówienia na cegłę z cegielni w Gołkowie, co "postawiło na nogi" przedsiębiorstwo i już w 1900 r. kolejka grójecka kursowała pomiędzy Warszawą a Górą Kalwarią oraz docierała do Gołkowa. W tym czasie odkupiono również od Hussa koncesję na budowę linii od Gołkowa do Grójca i Jasieńca. Z myślą o jej realizacji utworzono w 1911 r. Towarzystwo Akcyjne Warszawskich Dróg Żelaznych Podjazdowych z udziałem kapitału belgijskiego, który objął większość akcji. Pozwoliło to przeprowadzić wiele inwestycji, dokonać przebudowy istniejących linii i zakupić nowy tabor. Trakcję konną zastąpiono parową. Budowę linii od Gołkowa do Grójca i Jasieńca rozpoczęto w 1912 r., ale napotkano na trudności i prace zaczęły się przeciągać. Użyto do budowy linii wojska rosyjskiego, które potraktowało to jako ćwiczenia, dokonując też pacyfikacji niektórych wsi, których mieszkańcy nie chcieli zgodzić się, żeby linia przebiegała przez ich grunty.

I wojna światowa
W 1914 r. budowę ukończono i pociągi zaczęły kursować pomiędzy Warszawą a Grójcem, obsługując również cukrownię "Czersk" w Jasieńcu. W planach perspektywicznych zarządu Towarzystwa było przedłużenie linii od Grójca do Nowego Miasta n/Pilicą i do Radomia. Zamierzano też zelektryfikować kolejkę na całej trasie. Wybuch pierwszej wojny światowej pokrzyżował te plany, a wielu pracowników powołano do służby wojskowej w armii carskiej. Na wiosnę 1915 r. kolejowe wojska rosyjskie zaczęły budowę toru od Grójca w kierunku Nowego Miasta, gdyż zaszła potrzeba dowozu materiałów wojskowych do linii frontu, która przebiegała wzdłuż rzeki Pilicy. Wojsko wybudowało prowizoryczną linie aż za Mogielnicę, która jednak podczas odwrotu armii rosyjskiej w lipcu 1915 r. została zniszczona. Cofające się wojska wywoziły technicznie sprawny tabor do Krut na Ukrainę (gdzie znajdowała się kolejka o szerokości toru 1000 mm), ewakuowano warsztaty na Służewcu a budynki spalono. Czego nie można było wywieźć - zniszczono. W sierpniu 1915 r., po wkroczeniu wojsk niemieckich, przystąpiono do usuwania zniszczeń. Okupacyjnym władzom niemieckim zależało, by jak najszybciej uruchomić wszystkie kolejki wąskotorowe i chętnie dostarczały niezbędne materiały, jak szyny i wszelkie akcesoria torowe, dawały też pierwszeństwo przy zakupie nowych parowozów w fabrykach niemieckich. Na kolejkę grójecką, żeby jak najszybciej otworzyć ruch, Niemcy sprowadzili w 1916 r., powóz Borsiga z tramwajów łódzkich i 6 wagonów osobowych ciężkiego typu z kolei Wernigerode.
Ponieważ warsztaty kolejki wilanowskiej na stacji Belweder zostały doszczętnie zniszczone, jak również warsztaty kolejki grójeckiej na stacji Służewiec, przeto zbudowano wspólne warsztaty dla obydwóch kolejek przy ulicy Puławskiej (tam gdzie obecnie Supersam). Wyposażono je w najnowocześniejsze narzędzia i obrabiarki sprowadzone z Niemiec. Wykonywano tam główne naprawy taboru wszystkich kolejek będących w gestii Towarzystwa Warszawskich Dróg Żelaznych Podjazdowych. Od 1916 r. przybywał na kolejkę grójecką nowy tabor zakupiony częściowo w Niemczech (parowozy), jak też w wytwórniach warszawskich, takich jak: Lilpop, Gostyński, Kosiński, Parowóz (wagony), a także przeprowadzono we własnych warsztatach odbudowę taboru uszkodzonego wskutek działań wojennych. Przystąpiono również do odbudowy zniszczonej linii w kierunku Mogielnicy, gromadząc jednocześnie materiały do budowy nowej linii do Nowego Miasta. Odbudowaną linię do Mogielnicy otwarto w 1917 r.

Okres międzywojenny
Okres międzywojenny dla Kolei Grójeckiej był etapem znaczącego rozwoju. Po I wojnie światowej Kolej Grójecka jako podstawowy środek transportu południowych okolic Warszawy, dostarczała podstawowy wtedy materiał budowlany, jakim są cegły. Wszystkie znajdujące się przy kolejce cegielnie pracowały pełną parą. Dzięki Kolei Grójeckiej niej tereny rejonów piaseczyńskiego i grójeckiego zaczęły się dynamicznie rozwijać. Rozpoczęto starania o zezwolenie na budowę linii od Mogielnicy do Nowego Miasta i dalej do Radomia. Uzyskano tylko zezwolenie na pierwszy odcinek, gdyż Radom miał zostać połączony z Warszawą normalnotorową linią kolei państwowej. Przystąpiono wreszcie do budowy linii od Mogielnicy i po pokonaniu wielu przeszkód w terenie, otwarto w 1924 r. linię do Brzostowca, a dopiero w dwa lata później doprowadzono kolejkę grójecką do Nowego Miasta. Akurat w tym czasie zarząd miasta Warszawy rozpoczął kampanię przeciwko Towarzystwu skierowaną w usunięcie kolejek z ulic miasta.
Kolejka grójecka posiadała na terenie miasta 3,5 km linii, na odcinku od Placu Unii Lubelskiej wzdłuż ul. Puławskiej aż do granicy miasta w okolicach Służewca. Sytuacja się komplikowała z uwagi na rozbudowę sieci tramwajów miejskich oraz wzmagające się nasilenie ruchu kołowego na ulicach. Wyrokiem sądowym o natychmiastowej eksmisji z ulic miasta objęte zostały w 1935 r. kolejki wilanowska i grójecka. Po rozebraniu toru dowozowego w 1935 r. kolejka grójecka została skrócona najpierw do ul. Odyńca, potem do ul. Ikara, aż ustabilizowała swą stację końcową na wybudowanym w 1937 r. Dworcu Warszawa Szopy (Dworzec Południowy) funkcjonującym aż do 1970 r. Warsztaty z ul. Puławskiej przeniesiono do Piaseczna, gdzie też rozbudowano stację węzłową. Żeby jednak mieć tzw. "okno na świat", zakupiono w Piasecznie teren przy nowo zbudowanej linii normalnotorowej PKP z Warszawy do Radomia i wybudowano tam dużą stację towarowo-przeładunkową, styczną z koleją normalnotorową.
Jak już wspomniano, po przebudowie kolejki wilanowskiej na szerokość 1000 mm, połączono ją z torami kolei grójeckiej w Iwicznej, tworząc w ten sposób ich sieć. Do roku 1915 kolej grójecka posiadała 16 parowozów, 36 wagonów osobowych i 240 wagonów towarowych. Podczas I wojny Rosjanie wywieźli wszystkie parowozy i 30 wagonów osobowych, a reszta taboru została znacznie zdewastowana. W latach 1916-1939 braki taboru uzupełniono, a nawet zwiększono liczbę wagonów i począwszy od 1934 wprowadzono do eksploatacji nowy rodzaj trakcji w postaci 13 wagonów motorowych z silnikami spalinowymi, z których trzy pierwsze wyprodukowano we własnym zakresie w warsztatach w Piasecznie, a następne siedem pojazdów zamówiono w zakładach Lilpopa, sukcesywnie wprowadzano do eksploatacji, eliminując częściowo trakcję parową. Ponadto w piaseczyńskich warsztatach utworzono specjalną grupę pracowników zajmujących się konserwacją i naprawą taboru spalinowego.

II wojna światowa
Rozwój kolei zahamował we wrześniu 1939 roku wybuch II wojny światowej. Na szczęście, kampania wrześniowa 1939 r. nie wyrządziła zbyt wielkich szkód, tak że wkrótce po zakończeniu działań wojennych (październik 1939) przywrócono normalny ruch pasażerski i towarowy jak przed wojną. Przedsiębiorstwo zachowując nadal status prywatnego, otrzymuje tzw. Powiernika z ramienia Kolei Rzeszy. Skutkowało to wprowadzeniem zasad obowiązujących na kolejach niemieckich. Zwiększyły się znacznie przewozy pasażerskie i towarowe, gdyż właśnie kolejką grójecką dowożono do Warszawy przez cały okres okupacji niemieckiej najwięcej objętych przez okupanta reglamentacją płodów rolnych w postaci okopowizny. W potocznym języku nazywano to „szmuglem” żywności. Większość wagonów pod podłogami było wyposażone przez kolejarzy w specjalne skrzynie w których przewożono wiktuały. Pochodziły one najczęściej z okolic Grójca i Nowego Miasta.

Okres powojenny
W styczniu 1945 r. kolejka grójecka była w znacznym stopniu (50%) zniszczona, a tabor częściowo wywieziony na zachód. Na odcinku między Piasecznem a Grójcem prawie wszystkie mosty nie nadają się do użytku. Piaseczyńskie warsztaty praktycznie leżą w gruzach. Po przejściu frontu, kolejarze natychmiast przystępują do usuwania dewastacji której dokonali dotychczasowi okupanci. Jednak dzięki zaangażowaniu i poświęceniu załogi tabor, który pozostał udało się uruchomić. Rozpoczyna się odbudowa zniszczonej infrastruktury. W efekcie przy dużej pomocy wojska udaje się udrożnić trasę do Nowego Miasta. W połowie lutego 1945 r. do Warszawy Służewca dotarł z Piaseczna pierwszy pociąg, a w maju tegoż roku przywrócono ruch na warszawskich ulicach. Kursy pociągów na całej linii odbywają się nieregularnie. Do Góry Kalwarii na skutek uszkodzenia mostu pod Żabieńcem ruch pociągów zostaje wznowiony dopiero w maju 1946 roku. Wywieziony tabor częściowo odzyskano, znajdując go na kolejkach pomorskich, odbudowano także warsztaty w Piasecznie, które wówczas pracowały bardzo intensywnie, odbudowując zniszczony tabor.
W 1949 r. Kolejka Grójecka, podobnie jak inne koleje wąskotorowe w Polsce oraz EKD, zostaje upaństwowiona, skomasowana z wilanowską, jabłonowską, marecką i EKD, a następnie włączona w struktury Polskich Kolei Państwowych, które wprowadzają swoje przepisy i zasady eksploatacji obowiązujących na polskich kolejach. Od tego czasu kolejka wzbogaca się o systematycznie przesyłany tabor z kolei wąskotorowych. Uzupełniono niedobory taboru, przesyłając nadwyżki z kolei pomorskich, zarówno parowozów jak i wagonów towarowych. W latach 1950-1960 ciągły wzrost przewozów na kolejce grójeckiej był przyczyną, że zaczęto rozważać koncepcję połączenia od stacji Goliany kolejki grójeckiej z kolejką rogowską do Białej Rawskiej. Drugie połączenie zamierzano przeprowadzić od Nowego Miasta do Rawy Mazowieckiej. Przedtem kolejka rogowska miała być przebudowana z szerokości 600 mm na 1000 mm. Zamierzano również zmienić bieg linii z Konstancina do Piaseczna. Wszystkie te plany jednak upadły, gdyż nastąpił spadek przewozów. Tory kolejki grójeckiej biegły w wielu miejscach równolegle do szos, toteż coraz bardziej zaczęto odczuwać konkurencję wzmagającego się ruchu autobusowego i samochodowego. Zaczął następować coraz bardziej gwałtowny spadek przewozów pasażerskich, a później i towarowych. W 1952 r. zamknięto ruch do Konstancina, w 1968 do Jasieńca, a w 1969 r. zawieszono ruch od Dąbrówki do dworca Południowego. Całkowita likwidacja linii nastąpiła w maju 1971 r., kiedy to zamknięto trasy od Piaseczna do Dworca Południowego, od Iwicznej do Wilanowa i od Piaseczna do Góry Kalwarii. Komunikację przejęły w pełni autobusy i samochody ciężarowe Państwowej Komunikacji Samochodowej oraz samochody osobowe.
Kolej grójecka pozostała w stanie szczątkowym na odcinku między Piasecznem a Nowym Miastem, obsługując jeszcze ruch towarowy i osobowy. W połowie lat 70-tych wprowadzono trakcję spalinową, kupując w Rumunii nowe lokomotywy spalinowe o mocy 450 KM. Zastosowano też wagony transportery do przewożenia wagonów towarowych normalnotorowych, dzięki czemu wyeliminowano prace przeładunkowe na stacji w Piasecznie.
Wprowadzenie jednak tych nowoczesnych środków transportu wymagało przebudowy linii, budowli inżynieryjnych i przebudowy zaplecza technicznego. W przeciągu 6-ciu lat wymieniono nawierzchnię typu średniego na typ ciężki, przebudowano wszystkie mosty i wiadukty, wybudowano specjalną rampę dla transporterów w Piasecznie. Również zaplecze techniczne przystosowano do obsługi lokomotyw spalinowych, przeszkalając odpowiednio załogę warsztatu. Cały ten gigantyczny wysiłek nie wpłynął jednak na wzrost przewozów pasażerskich, które ciągle malały, a w latach 1980-90 zaczęły też maleć przewozy masy towarowej. Coraz gorsza frekwencja pasażerów doprowadziła do całkowitego zamknięcia przewozów osobowych z dniem 1 lipca 1991 r. Zmiany polityczne i gospodarcze, jakie nastąpiły w Polsce po 1989 r., odbiły się również na działalności kolei grójeckiej. Odpadł główny klient, jakim było wojsko. Bocznice wojskowe skasowano, a próby prowadzenia przewozów masy towarowej na zasadach wolnego rynku nie przyniosły rewelacyjnych rezultatów.

Okres współczesny
Kolej grójecka miała coraz większy deficyt i zdecydowano się zamknąć całkowicie przewozy towarowe z dniem 1 września 1996 roku. Kolej jednak została wpisana w 1994 roku do Rejestru Zabytków województwa warszawskiego i radomskiego
19 maja 1998 roku powstało Towarzystwo Restauracji Grójeckiej Kolei Wąskotorowej, 3 października w Piasecznie obchodzono 100-lecie kolei grójeckiej, a 4 października uruchomiono parowóz Px48-3917. W 2000 Towarzystwo Restauracji Grójeckiej Kolei Wąskotorowej przekształciło się w Piaseczyńskie Towarzystwo Kolei Wąskotorowej. W czerwcu 2002 przekazano użyczenie przez PKP Grójeckiej Kolei Wąskotorowej władzom samorządowym powiatu piaseczyńskiego.
W 2003 rozpoczął się remont kapitalny torowiska od Piaseczna do Tarczyna ze środków ONZ przyznanych Piaseczyńskiemu Towarzystwu Kolei Wąskotorowej. W 2004 zaczęto używać oficjalnie nazwy PIASECZYŃSKA KOLEJ WĄSKOTOROWA. Zdecydowano się na tę zmianę z uwagi na fakt, że całość obsługi nieruchomości, taboru i wszystkich spraw związanych z administrowaniem obiektu odbywa się w Piasecznie.
30 kwietnia 2004 roku Piaseczyńskie Towarzystwo Kolei Wąskotorowej - operator ww. kolei uzyskało licencję na przewóz osób jako pierwszy operator kolei wąskotorowych w Polsce. Od 2006 roku zaczęto prowadzić ruch turystyczny, początkowo były to imprezy tematyczne: Święto 1 maja, Mikołajki, Sylwester. W kolejnych latach kontynuowano już z lepszym skutkiem i z większą ilością pociągów ruch turystyczny na trasie Piaseczno - Tarczyn.
23 sierpnia 2009 roku po raz pierwszy od 5 lat wyruszył pociąg osobowy do Grójca, ale niestety pociągi do Grójca jeździły tylko do 2010 roku. W roku 2012 Kolej jeździ na trasie Piaseczno - Tarczyn - Piaseczno.

Stan obecny
Kolej grójecka prowadzi do dziś działalność komercyjną, uruchamiając pociągi na zamówienie, przede wszystkim grup turystycznych i obsługując imprezy okolicznościowe.
W chwili obecnej kolejka prowadzi przewozy turystyczne w każdą niedzielę (ogólnodostępne), pociągi okolicznościowe i na zamówienie, oraz prowadzi wycieczki dla dzieci i młodzieży z przygotowanym programem edukacyjnym pt. "Lokomotywa Pana Tuwima".
Kolej posiada 2 sprawne lokomotywy spalinowe serii Lxd2, 5 wagonów osobowych, 2 towarowe, wagon replikę "Wernigerode", wagon taneczny, motowóz MBxd2.
Pociąg rusza w każdą niedzielę o godzinie 11:00, na trasie przejazdu jest kilka stacji, m.in. zwiedzanie mini-zoo ze strusiami, dojazd do stacji Tarczyn Wąskotorowy i piknik z ogniskiem w miejscowości Runów. Powrót do Piaseczna około godziny 16:00. Stacja Piaseczno Miasto Wąskotorowe, znajduje się niecały kilometr od kolei normalnotorowej. Godzina wyjazdu i powrotu jest skomunikowana z pociągami z Warszawy i do Warszawy. Istnieje możliwość, aby wsiąść do pociągu na przystanku Piaseczno Wiadukt tuż nad dworcem, gdzie kolejka wąskotorowa zatrzymuje się na trasie przejazdu.
W roku 2013 rozebrano dawny dworzec kolejki w miejscowości Złotokłos. 26 czerwca 2014 pożar zniszczył kolejny budynek dworcowy w miejscowości Pawłowice-Kopana.

Linia
Kolej docierała z Piaseczna do Warszawy dwiema liniami: tzw. Kolejką Grójecką wzdłuż ulicy Puławskiej, niegdyś do pl. Unii Lubelskiej, później do Dworca Południowego (na miejscu dzisiejszej stacji Metro Wilanowska) oraz Kolejką Wilanowską, przez Konstancin i Jeziornę, Powsin, Wilanów do stacji Warszawa Belweder. Z Piaseczna jedna linia prowadziła na południowy wschód do Góry Kalwarii, a druga - główna - na południowy zachód, przez Grójec, Mogielnicę do Nowego Miasta nad Pilicą, z odgałęzieniem z Grójca do Jasieńca.
W chwili obecnej znaczną część torów rozebrano. W terenie pozostały tory łączące Piaseczno z Nowym Miastem nad Pilicą, z czego przejezdny jest odcinek Piaseczno-Tarczyn.

Kalendarium
1895 - pierwsze informacje prasowe o planach budowy kolei
17 lipca 1897 - uzyskanie przez Eugeniusza Paszkowskiego koncesji na działalność
13 maja 1898 - poświęcenie kamienia węgielnego na placu Keksholmskim (ob. plac Unii Lubelskiej)
18 maja 1898 - pierwsze prace nad budową do Piaseczna
30 października 1898 - otwarcie ruchu na linii od placu Keksholmskiego do Piaseczna
maj 1900 - zakończenie budowy linii do Góry Kalwarii, linii obwodowej w Piasecznie, i podłączenie linii do Gołkowa.
18 sierpnia 1900 - pierwszy ogólnodostępny pociąg do Góry Kalwarii
25 stycznia 1901 - Upadłość kolei Henryka Husa i Juliusza Rodysa
2 grudnia 1901 - Otwarcie linii dowozowej przez ulice miasta
grudzień 1903 - Zamknięcie linii dowozowej
23 czerwca 1905 - Nowe prawo o budowie kolei prywatnych w Rosji
1910 - Ulgi dla niektórych kolei dojazdowych w Rosji
3 lipca 1911 - Powstanie Towarzystwa Akcyjnego Warszawskich Dróg Żelaznych Podjazdowych z kapitałem belgijskim
grudzień 1911 - otwarcie nowej stacji towarowej przeładunkowej i uruchomienie linii dowozowej przez ulice miasta (przełożenie śladu z Filtrów na ul. Raszyńską, Filtrową i Krzywickiego)
21 czerwca 1912 - rozpoczęcie budowy linii z Gołkowa do Jasieńca przez Grójec
10 kwietnia 1914 - przejazd pociągu próbnego z Gołkowa do Grójca
15 maja 1914 - otwarcie ruchu publicznego od Gołkowa przez Grójec do Jasieńca
maj 1915 - uruchomienie linii wojskowej z Grójca do Mogielnicy
26 lipca 1915 - ewakuacja przez Rosjan parowozów, obrabiarek i niszczenie całej infrastruktury kolei grójeckiej
1 stycznia 1916 - uruchomienie pociągów z trakcją parową
1916 - Uruchomienie nowych warsztatów przy ul. Puławskiej
kwiecień 1916 - Powiększenie obszaru miasta Warszawy dekretem gubernatora okupacyjnego von Beselera
7 października 1916 - Przywrócenie ruchu na odcinku Grójec - Jasieniec
5 lutego 1917 - otwarcie ruchu publicznego do Mogielnicy
8 lutego 1917 - otwarcie ruchu publicznego do Kozietuł
9 października 1920 - otwarcie ruchu publicznego do Brzostowca
20 września 1924 - otwarcie ruchu do Nowego Miasta
1934 - Wprowadzenie uzupełniającej komunikacji autobusowej do miejscowości, gdzie kolej nie dociera, wprowadzenie trakcji spalinowej
2 lutego 1935 - wyrok Sądu Okręgowego o usunięciu torów kolei wilanowskiej i kolei grójeckiej z ulic Warszawy
23 lipca 1935 - rozebranie linii dowozowej
26 lipca 1935 - rozebranie torów kolei wilanowskiej od placu Unii Lubelskiej do stacji Belweder, a kolei grójeckiej - od placu Unii Lubelskiej do ul. Odyńca róg Puławskiej
1 października 1935 - otwarcie bocznicy przemysłowej normalnotorowej od stacji Piaseczno do Fabryki Papieru "Mirków" w Jeziornie
październik 1935 - rozpoczęcie budowy stacji towarowej przeładunkowej w Piasecznie, stycznej z torem PKP
maj 1936 - przebudowa torów kolei wilanowskiej z szerokości 800 na 1000 mm i włączenie jej do kolei grójeckiej na stacji Iwiczna
lipiec 1937 - wprowadzenie trakcji spalinowej na linii wilanowskiej
1937 - skrócenie linii na ul. Puławskiej do zbiegu ulic Ikara i Bukowińskiej
1938 - skrócenie linii do stacji Szopy
maj 1942 - objęcie powiernictwa z ramienia Kolei Rzeszy nad kolejami prywatnymi przez niemieckiego zarządcę Karla Jürgensa
20 kwietnia 1943 - zmiana nazwy stacji Szopy na Dworzec Warszawa Południowa
13 kwietnia 1944 - śmierć Karla Jürgensa w wyniku zamachu
sierpień 1944 - wstrzymanie ruchu
5-12 stycznia 1945 - ewakuacja maszyn, urządzeń i taboru, niszczenie kolei przez Sonderkomando der Wehrmacht
20 stycznia 1945 - pierwszy pociąg z Lesznowoli do Nowego Miasta
6 lutego 1945 - pierwszy pociąg po wojnie z Piaseczna do Służewca
13 lutego 1945 - wznowienie kursowania z Piaseczna do Tarczyna
16 lutego 1945 - wznowienie kursowania z Piaseczna do Góry Kalwarii
9 marca 1945 - wznowienie kursowania z Tarczyna do Jasieńca oraz z Tarczyna do Lesznowoli
20 marca 1945 - pierwszy pociąg po wojnie z Iwicznej do Wilanowa
26 kwietnia 1945 - wznowienie kursowania z Sadyby do Wilanowa
1 maja 1945 - pierwszy pociąg po wojnie z Wilanowa do stacji Belweder, wznowienie kursowania z Dworca Południowego do Służewca oraz z Belwederu do Sadyby
1 stycznia 1949 - upaństwowienie, komasacja oraz przejęcie kolei grójeckiej przez PKP
1 lipca 1952 - zamknięcie i rozbiórka odcinka Rozjazd Oborski - Konstancin
19 lipca 1957 - zamknięcie odcinka Belweder - Wilanów
1958 - otwarcie bocznicy wojskowej na lotnisku w Nowym Mieście i bocznicy do stacji paliw MON w Piasecznie
1966 - zamknięcie ruchu pasażerskiego na linii Grójec - Jasieniec
1 października 1968 - zamknięcie ruchu pasażerskiego na trasie Dworzec Południowy - Dąbrówka
1 grudnia 1969 - likwidacja odcinka Dworzec Południowy - Dąbrówka
1 lutego 1970 - likwidacja odcinka Grójec - Jasieniec
1 sierpnia 1971 - zamknięcie i likwidacja następujących linii: Dąbrówka - Iwiczna - Piaseczno, Wilanów - Iwiczna, Piaseczno - Góra Kalwaria
1973 - Całkowite wprowadzenie trakcji spalinowej
1976 - wprowadzenie do eksploatacji wagonów transporterów
1 stycznia 1988 - zamknięcie ruchu osobowego na trasie Grójec - Nowe Miasto
1 lipca 1991 - zamknięcie przewozów pasażerskich
1994 - wpisanie kolei grójeckiej do rejestru zabytków województwa warszawskiego i radomskiego
1 września 1996 - zamknięcie ruchu towarowego
19 maja 1998 - powstanie Towarzystwa Restauracji Grójeckiej Kolei Wąskotorowej
3 października 1998 - w Piasecznie obchodzono 100-lecie kolei grójeckiej
4 października 1998 - uruchomienie parowozu Px48-3917, kupionego od ZNTK Piła
2000 - Towarzystwo Restauracji Grójeckiej Kolei Wąskotorowej przekształciło się w Piaseczyńskie Towarzystwo Kolei Wąskotorowej
czerwiec 2002 - przekazanie przez PKP Grójeckiej Kolei Wąskotorowej władzom samorządowym powiatu piaseczyńskiego, a następnie w użytkowanie Piaseczyńskiemu Towarzystwu Kolei Wąskotorowej
2003 - rozpoczęcie remontu kapitalnego torowiska od Piaseczna do Tarczyna ze środków ONZ przyznanych Piaseczyńskiemu Towarzystwu Kolei Wąskotorowej
2004 - od początku roku zaczęto używać oficjalnie nazwy PIASECZYŃSKA KOLEJ WĄSKOTOROWA. Zdecydowano się na tę zmianę z uwagi na fakt, że całość obsługi nieruchomości, taboru i wszystkich spraw związanych z administrowaniem obiektu odbywa się w Piasecznie.
30 kwietnia 2004 roku - Piaseczyńskie Towarzystwo Kolei Wąskotorowej - operator ww. kolei uzyskało licencję na przewóz osób jako pierwszy operator kolei wąskotorowych w Polsce. Pierwszy pociąg po odtworzeniu funkcjonowania kolejki.
sierpień 2009 - ruszył pociąg do Grójca

Charakterystyka
Inne nazwy: Grójecka Kolej Dojazdowa
Okres budowy: 1898-1915
Otwarcie linii: 1898
Trakcja: parowa (1898-1973), spalinowa (od 1934)
Szerokość toru: 1000 mm
Stan obecny: czynna, ruch turystyczny (odcinek Piaseczno Miasto - Tarczyn)
Długość sieci maksymalnie: 118 km
Długość sieci obecnie: 72 km
Siedziba: Piaseczno Miasto
Stacje styczne: Piaseczno Wąskotorowe Przeładunkowe
Tabor: 4 lokomotywy spalinowe Lxd2
1 wagon silnikowy Mbxd2
1 lokomotywa parowa Px48(C) Ekartkazwarszawy.pl
Kolejka-piaseczno.pl
Warsawtour.pl
Wakacje-atrakcje.pl
Fotoblog.borkowscy.pl
pl.Wikipedia.org
Warszawa.wikia.com
Trasbus.com
Youtube.com
Atlas linii kolejowych Polski 2011; Eurosprinter, Rybnik, 2011
Korcz Paweł - Atlas wąskotorówek; Poznański Klub Modelarzy Kolejowych, Poznań, 2006
Pokropiński Bogdan - Kolej grójecka; Wydawnictwa Komunikacji i Łączności, Warszawa, 2013


Nie, 22.10.2017, 21:49
Profil
Awatar użytkownika

Postów: 5930
Miejscowość: Warszawa
Post Re: [Kolej 1000mm] Piaseczyńska (Grójecka) Kolej Wąskotorowa
od 15 kwietnia rusza piaseczyńska wąskotorówka:
Kolejka Piaseczyńska napisał(a):
Wycieczka

WYCIECZKI NIEDZIELNE - DO KOŃCA KWIETNIA WYRUSZAMY W NIEDZIELĘ O GODZINIE 11:00, ZE STACJI PIASECZNO MIASTO.

Niedzielne wycieczki kolejowe dla turystów indywidualnych cieszą się bardzo dużym zainteresowaniem.
Pociągi odjeżdżają ze stacji Piaseczno Miasto przy ul. Sienkiewicza 14, w każdą niedzielę od marca do października.

Ze względu na dużą frekwencję w niedzielę, w tym sezonie od maja będziemy uruchamiać dla turystów dwa pociągi.

UWAGA!!!! OD MAJA, ZMIENIMY GODZINY WYJAZDU POCIĄGU PIERWSZEGO, BĘDZIE TO GODZINA 10:00.

Przejazd koleją trwa około 1 godzin w obie strony, szlak ma długość 14 km, trasa kolei to Piaseczno-Tarczyn-Piaseczno. Szlak Piaseczyńsko-Grójeckiej Kolejki Wąskotorowej obfituje w piękne widoki oraz w tereny o walorach przyrodniczych, rekreacyjnych, godne uwagi i zainteresowania turysty indywidualnego oraz grupowego. W trakcie naszych wycieczek organizujemy postój w naszym siedlisku w miejscowości Runów, postój trwa od 1 do 3 godzin. W siedlisku na polanie leśnej znajdują się wiaty ze stołami i ławami oraz miejsce na ognisko, z drugiej strony znajduje się duża łąka z zagajnikiem brzozowym.

Zapraszamy wszystkich, którzy wiedzą i nie wiedzą, że CIUCHCIA TO ZDROWIE.

DODATKOWE ATRAKCJE W RUNOWIE:

WILD WEST CITY- RUNÓW - otwarte od 1 maja , jest niespodzianką i bardzo ciekawą osadą turystyczną, w stylu country, która wyrosła obok naszej stacji. W miasteczku można skorzystać z wielu atrakcji o tematyce starego Westernowego Miasta.

OGNISKO - które rozpali nasza obsługa i przygotuje kije do pieczenia kiełbas.

CATERING - nie musicie się martwić, w każdą niedzielę na naszej stacji w Runowie czeka na Państwa catering.
Polecamy, bo naprawdę jedzonko jest smaczne.

(C) Kolejka-Piaseczno.pl


Nie, 22.04.2018, 23:12
Profil
Awatar użytkownika

Postów: 5930
Miejscowość: Warszawa
Post Re: [Kolej 1000mm] Piaseczyńska (Grójecka) Kolej Wąskotorowa
no i kolejka zaliczona w zeszłą niedzielę 29.04, poniżej kilka moich ujęć.

Image
Image
Image


Nie, 06.05.2018, 22:41
Profil
Wyświetl posty z poprzednich:  Sortuj według  
Napisz nowy temat Odpowiedz  [ 3 posty(ów) ] 


Kto jest online

Użytkownicy przeglądający to forum: Brak zarejestrowanych użytkowników oraz 2 gości


Nie możesz zakładać nowych tematów na tym forum
Nie możesz odpowiadać w tematach na tym forum
Nie możesz edytować swoich postów na tym forum
Nie możesz usuwać swoich postów na tym forum

Szukaj:
Skocz do:  
 cron

Wszelkie sugestie, opinie i uwagi proszę kierować na adres: administrator(at)samochodyswiata(dot)pl

Powered by phpBB3 © 2003-2018